HR-support, management och mentorskap

Mindre och medelstora företag eller organisationer har ofta inget behov av en egen HR-funktion. Men cheferna har ofta behov av råd och stöd vid komplicerade personalärenden eller att diskutera olika typer av personalfrågor med en kunnig och erfaren HR chef. Det kan vara en ”jourhavande HR-chef” som den enskilde chefen kan använda som bollplank. Allt från individuella personalärenden till arbetsrättsliga frågeställningar.

Efter mer än 30 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete inom IKEA-sfären, arbetar jag idag som senior-konsult. Jag har mångårig erfarenhet som personalchef kombinerat med andra chefsroller, arbete i ledningsgrupper och egen konsultverksamhet. Det har gett mig stor kompetens i att koppla HR till verksamhetens mål. Jag ställer ofta upp som bollplank och mentor för yngre HR-proffs.

Rollen som HR-konsult är ofta en väldigt viktig roll i samband med förändringsprojekt och omorganisationer. Andra situationer där företag kan ha behov av mina kunskaper/tjänster är vid omorganisationer och avvecklingssituationer där det gäller att säkra personalprocesserna och följa alla de lagar och regler som finns.

Är ditt företag eller organisation i behov av min kompetens? Tveka inte att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.